Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC, podstawy programowania parametrycznego dla sterowników FANUC i Sinumerik, porady, wskazówki, przydatne wzory i tabele, podstawy obsługi aplikacji CAD/CAM oraz symulatorów CNC.

G02, G03 - interpolacja kołowa

G02, G03 – interpolacja kołowa

Wykonywanie łuków za pomocą interpolacji kołowej G02/G03, jest jedną z podstawowych czynności programistycznych dla obrabiarek CNC. Kluczem do prawidłowego zaprogramowania takiej obróbki jest znajomość kilku elementów :
Tabela otworów pod gwint

Tabela otworów pod gwint

Otwory pod gwinty – tabela doboru wierteł pod gwinty
Alfabet CNC

Alfabet CNC

Znajomość alfabetu CNC, czyli gkodu (g code) , jest czymś, bez czego nie można myśleć o profesjonalnym programowaniu maszyn CNC. Oczywiście bycie dobrym programistą to również posiadanie wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, czy matematyki, ale gkod jest swego rodzaju ‚spoiwem’, które łączy wszystkie te elementy w jedną, funkcjonalną całość – program....

Jak już wiemy, do operacji polegającej na powtarzaniu tej samej czynności/obróbki, możemy bez problemu wykorzystać prosty podprogram. Makro oferuje nam za to możliwość stosowania parametrów, funkcji arytmetycznych i logicznych, oraz pętli warunkowych, a samo makro możemy wywołać w ten sam prosty sposób, co podprogram.
 
 
Na początek wypadałoby wspomnieć jak dla sterowników Fanuc definiujemy zmienne w naszym makro. Dla Sinumerik dokonywalismy tego poprzez przypisanie parametrom R określonych wartości, np R10=25. Na Fanucach postępujemy podobnie, z tym ,że zamiast litery R, używamy ‚#’, np:#10=25. Bardziej jako ciekawostkę należy potraktować fakt, że numer naszej zmiennej możemy przedstawić również w postaci wyrażenia arytmetycznego, ujętego w nawiasy kwadratowe, np:

N10 #1=10
N15 #2=1
N20 #[#1+#2-8]=5 // co w naszym przypadku jest 
          równoznaczne z #3=5


Zmienne mogą przyjmować wartość zero, oraz wartości z przedziału (-1047,-10-29)∪(10-29,1047). Wartości spoza tego przedziału powodują wyświetlenie alarmu Nr 111.
W programie, do zdefiniowanych zmiennych, odwołujemy się w sposób następujący :

N10 #2=10 #5=100
N15 G90 G1 X#2 F#5 // równoznaczne z G90 G1 X10 F100
N20 G90 G1 X-#2   // równoznaczne z G90 G1 X-10 
N25 G90 G1 Y[#1+#5] // obowiązkowo ujęte w nawiasy kwadratowe.
            równoznaczne z G90 G1 Y110

Przy definiowaniu wartości zmiennych nie musimy stosować przecinków wartości dziesiętnych, tak istotnych przy programowaniu dla sterowników Fanuc, tj.:

N10 #1=5     // definicja zmiennej, bez kropki/przecinka 
          dziesiętnego
N15 G90 G1 X5.  // tutaj brak kropki dla X5. spowoduje błąd 
N20 G90 G2 X#1  // mimo ,że wartość parametru była bez 
          kropki, nie spowoduje to błędu programu

Działań arytmetycznych i logicznych na zmiennych dokonujemy bardzo prosto

 • suma    #1+#2
 • różnica    #1-#2
 • iloczyn    #1*#2
 • iloraz    #1/#2

Wartości kąta definiujemy w stopniach, czyli np dla kąta
90 stopni 30 minut : #1=90.5

 • sinus   SIN[#1]
 • cosinus   COS[#1]
 • tangens   TAN[#1]
 • arcus tangens   ATAN[#1]
 • pierwiastek kwadratowy   SQRT[#1]
 • wartość absolutna   ABS[#1]
 • zaokrąglenie wartości   ROUND[#1]
 • zaokrąglenie w dół   FIX[#!]
 • zaokrąglenie w górę   FUP[#1]
 • wartość logiczna OR   #1 OR #2
 • wartość logiczna XOR   #1 XOR #2
 • wartość logiczna AND   #1 AND #2

Możemy dokonywać zagnieżdżania operacji a kolejność ich wykonania definiujemy za pomocą nawiasów kwadratowych. Możemy zagnieździć do 5 funkcji arytmetycznych, np:

N10 #1=SIN[[[#2+#3]*#4+#5]*#6]


Poprzedni wpisG74: cykl głębokiego wiercenia dla CNC Fanuc Nastepny wpisG02, G03 - interpolacja kołowa

1 comment

 1. widget says:

  Wrz 28, 2012

  Odnośnie przecinków dziesiętnych, których temat poruszyłeś, warto dla własnej wygody zmienić w parametrach, żeby maszyna czytała liczby bez znaku dziesiętnego jako mm, a nie jako mikrometry. Niestety nie pamiętam w tej chwili który parametr za to odpowiada. Ale dużo wygodniejsze jest pisanie programów bez tych zbędnych przecinków.

Skomentuj

Musisz by zalogowany by moc komentowa..