Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC, podstawy programowania parametrycznego dla sterowników FANUC i Sinumerik, porady, wskazówki, przydatne wzory i tabele, podstawy obsługi aplikacji CAD/CAM oraz symulatorów CNC.

G02, G03 - interpolacja kołowa

G02, G03 – interpolacja kołowa

Wykonywanie łuków za pomocą interpolacji kołowej G02/G03, jest jedną z podstawowych czynności programistycznych dla obrabiarek CNC. Kluczem do prawidłowego zaprogramowania takiej obróbki jest znajomość kilku elementów :
Tabela otworów pod gwint

Tabela otworów pod gwint

Otwory pod gwinty – tabela doboru wierteł pod gwinty
Alfabet CNC

Alfabet CNC

Znajomość alfabetu CNC, czyli gkodu (g code) , jest czymś, bez czego nie można myśleć o profesjonalnym programowaniu maszyn CNC. Oczywiście bycie dobrym programistą to również posiadanie wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, czy matematyki, ale gkod jest swego rodzaju ‚spoiwem’, które łączy wszystkie te elementy w jedną, funkcjonalną całość – program....

Każde środowisko sterownicze posiada już zaimplementowane cykle obróbcze, czy to frezarskie czy tokarskie. Zdarza się jednak, że możliwości jakie one oferują nie są wystarczające. W takiej sytuacji jedynym rozsądnym wyjściem jest napisanie własnego makra, które w oparciu o zadane wartości zmiennych, możemy z powodzeniem stosować w wielu sytuacjach.

W starszego typu Sinumerikach, jak na przykład 810T, do tego celu służą parametry R, K, P oraz funkcje z oznaczeniem @ i trzycyfrowym kodem.

 • R – stała definiująca zmienne w programie. To za ich pomocą konfigurujemy wbudowane cykle tokarskie jak np L93, L94, czy też cykl wiercenia z łamaniem wióra L83. My również będziemy tworzyć makra uruchamiane z pomocą definiowanych parametrów.
 • K – stała, z zadaną wartością np K-50 nakazuje skok w górę, do linii 50 programu. Najczęściej stosowana w różnego rodzaju pętlach.
 • P – wskaźnik, np powtórzeń
 • @ – znak poprzedzający trzycyfrowy kod, definiujący określoną funkcję z ośmiu dostępnych grup
   @0 . . ogólne instrukcje struktury programu
   @1 . . działania na programie, (pętle itp)
   @2 . . transfer danych, (ogólnie)
   @3 . . transfer danych, pamięć systemowa w parametrach R
   @4 . . transfer danych, parametry R w pamięci systemowej
   @5 . . zarządzanie plikiem, (ogólnie)
   @6 . . funkce matematyczne i logiczne
   @7 . . funkcje specyficzne dla sterownika NC
 • I tak na przykład kod @123 –

 • 1 – oznacza pierwszą grupę, czyli działania na programie,
 • 2 – określenie podgrupy , w tym przypadku są to pętle IF-THEN-ELSE,
 • 3 – zdefiniowanie określonej funkcji, w naszym przypadku jest to warunek większości ‚>’
 • Czyli @123 R0 R1 oznacza sprawdzenie czy parametr R0 jest większy od parametru R1. Jeśli warunek zachodzi to zostanie wykonana następna linia programu.

W następnym artykule zostaną dokładnie omówione dwie pierwsze główne grupy. Omówiony zostanie również prosty przykład zastosowania poznanych dotychczas funkcji.

Poprzedni wpisUpdate Nastepny wpisTabela otworów pod gwint

Skomentuj

Musisz by zalogowany by moc komentowa..