Programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC, podstawy programowania parametrycznego dla sterowników FANUC i Sinumerik, porady, wskazówki, przydatne wzory i tabele, podstawy obsługi aplikacji CAD/CAM oraz symulatorów CNC.

G02, G03 - interpolacja kołowa

G02, G03 – interpolacja kołowa

Wykonywanie łuków za pomocą interpolacji kołowej G02/G03, jest jedną z podstawowych czynności programistycznych dla obrabiarek CNC. Kluczem do prawidłowego zaprogramowania takiej obróbki jest znajomość kilku elementów :
Tabela otworów pod gwint

Tabela otworów pod gwint

Otwory pod gwinty – tabela doboru wierteł pod gwinty
Alfabet CNC

Alfabet CNC

Znajomość alfabetu CNC, czyli gkodu (g code) , jest czymś, bez czego nie można myśleć o profesjonalnym programowaniu maszyn CNC. Oczywiście bycie dobrym programistą to również posiadanie wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, czy matematyki, ale gkod jest swego rodzaju ‚spoiwem’, które łączy wszystkie te elementy w jedną, funkcjonalną całość – program....

Znajomość alfabetu CNC, czyli gkodu (g code) , jest czymś, bez czego nie można myśleć o profesjonalnym programowaniu maszyn CNC. Oczywiście bycie dobrym programistą to również posiadanie wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, czy matematyki, ale gkod jest swego rodzaju ‚spoiwem’, które łączy wszystkie te elementy w jedną, funkcjonalną całość – program. Różne rodzaje sterowań posiadają często pewną ilość komend, specyficznych tylko dla siebie, jednakże można z całego tego worka kodów wyróżnić grupę kodów standardowych, uniwersalnych dla wszystkich typów sterowników :

G00 Szybki przesuw (przesuw maszynowy)
G01 Interpolacja liniowa (przesuw roboczy)
G02 Interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara
G03 Interpolacja kołowa przeciwna ruchowi wskazówek zegara
G04 Zwłoka czasowa / zatrzymanie przy przygotowywaniu bloku
G05 Zaokrąglanie narożnika
G06 Punkt środkowy łuku we współrzędnych absolutnych
G07 Narożnik prostokątny
G08 Łuk styczny do poprzedniej drogi
G09 Łuk definiowany przez 3 punkty
G10 Odwołanie odzwierciedlania osi
G11 Odzwierciedlenie osi na osi X
G12 Odzwierciedlenie osi na osi Y
G13 Odzwierciedlenie osi na osi Z
G14 Odzwierciedlenie osi w programowanym kierunku
G15 Definiowanie osi podłużnej
G16 Wybór płaszczyzny głównej w dwóch kierunkach
G17 Płaszczyzna główna X/Y i oś podłużna Z
G18 Płaszczyzna główna i Z/X oś podłużna Y
G19 Płaszczyzna główna i Y/Z oś podłużna X
G20 Definicja dolnej wartości granicznej zabronionej strefy
G21 Definicja górnej wartości granicznej zabronionej strefy
G22 Zabroniona strefa aktywna/nieaktywna
G23 Sonda
G24 Dygitalizacja
G25 Odwołanie sondy/dygitalizacji
G26 Obmierzanie sondą
G27 Definiowanie konturu sondą
G28 Wybór drugiego wrzeciona
G29 Wybór wrzeciona głównego
G32 Posuw F jako funkcja powrotna czasu
G33 Nacinanie gwintu
G36 Automatyczne przejście promienia
G37 Styczny dojazd
G38 Styczny odjazd
G39 Fazowanie
G40 Odwołanie kompensacji promienia narzędzia
G41 Kompensacja promienia narzędzia z lewej strony detalu
G42 Kompensacja promienia narzędzia z prawej strony detalu
G43 Kompensacja długości narzędzia
G44 Odwołanie kompensacji długości narzędzia
G47 Przesunięcie narzędzia według systemu współrzędnych
G48 Transformacja TCP
G49 Definicja płaszczyzny nie liniowej
G50 Sterowanie zaokrągleniem narożnika
G51 Przegląd
G52 Przejazd do dotknięcia
G53 Programowanie współrzędnych z uwzględnieniem zera maszyny
G54 Przesunięcie punktu zerowego maszyny l
G55 Przesunięcie punktu zerowego maszyny 2
G56 Przesunięcie punktu zerowego maszyny 3
G57 Przesunięcie punktu zerowego maszyny 4
G58 Dodatkowe przesunięcie punktu zerowego maszyny l
G59 Dodatkowe przesunięcie punktu zerowego maszyny 2
G60 Cykl wielokrotnego obrabiania równolegle do wzorca
G61 Cykl wielokrotnego obrabiania według prostokąta
G62 Cykl wielokrotnego obrabiania według siatki
G63 Cykl wielokrotnego obrabiania według okręgu
G64 Cykl wielokrotnego obrabiania według łuku
G65 Cykl obróbki według cięciwy
G66 Cykl obróbki nieregularnej kieszeni
G67 Cykl obróbki zgrubnej nieregularnej kieszeni
G68 Cykl obróbki wykańczającej nieregularnej kieszeni
G69 Kompleksowe głębokie wiercenie
G70 Programowanie w calach
G71 Programowanie w mm
G72 Ogólne i specjalne współczynniki skalowania
G73 Obracanie wzorca
G74 Szukanie punktu odniesienia maszyny
G75 Sondowanie aż do dotknięcia
G76 Sondowanie przy dotyku
G77 Oś pomocnicza
G78 Odwołanie osi pomocniczej
G79 Zmiana parametrów cyklu
G80 Odwołanie cyklu wiercenia
G81 Cykl wiercenia
G82 Cykl wiercenia ze zwłoką czasową
G83 Głębokie wiercenie
G84 Cykl gwintowania
G85 Cykl rozwiercania
G86 Cykl wtaczania z powrotem w GOO
G87 Cykl frezowania kieszeni prostokątnej
G88 Cykl frezowania kieszeni okrągłej
G89 Cykl wtaczania z powrotem w GOI
G90 Programowanie absolutne
G91 Programowanie przyrostowe
G92 Ustawienie współrzędnych ograniczenie obrotów wrzeciona
G93 Ustawienie współrzędnych biegunowych
G94 Prędkość posuwu w mm(cal) na minutę
G95 Prędkość posuwu w mm(cal) na obrót
G96 Stała prędkość skrawania
G97 Stała prędkość środka narzędzia
G98 Powrót do płaszczyzny wyjściowej [wyjazd narzędzia nad detal z = 60 mm ]
G99 Powrót do płaszczyzny odniesienia [wyjazd narzędzia nad detal z = 2 mm ]

Parametry ‚M’ :

M00 bezwarunkowe zatrzymanie programu (pauza)
M03 włączenie prawych obrotów wrzeciona
M04 włączenie lewych obrotów wrzeciona
M05 wyłączenie obrotów
M06 wymiana narzędzia
M08 włączenie chłodziwa
M09 wyłączenie chłodziwa
M17 zakończenie wykonywania podprogramu
M30 eakończenie wykonywania programu głównego

Poprzedni wpisSymulatory : WinNC, CncSimulator Nastepny wpisUpdate

Skomentuj

Musisz by zalogowany by moc komentowa..